O grupo de investigación ECRIM (Criminoloxía, Psicoloxía xurídica e Xustiza penal no século XXI) ten a súa sede na Universidade da Coruña (UDC, A Coruña, España, UE), en concreto nas Facultades de Dereito e Ciencias da Educación.
Se ben inicialmente estaba formado polos membros do equipo de Dereito penal da UDC, a partir de 2013 experimentou unha importante ampliación, formando un novo grupo con persoal das áreas de Dereito procesual, romano e financeiro e tributario, e Psicoloxía xurídica da mesma universidade. No momento presente a coordinadora do grupo é Patricia Faraldo Cabana.
O ECRIM está formado por uns 30 membros, cunha media de idade en torno aos 40 anos, e cunha composición relativamente equilibrada en canto a xénero. Aínda que o grupo está formado sobre todo por persoal docente e investigador da Universidade da Coruña, varios membros pertencen a outras universidades españolas (Universidade de Cádiz, Universidade das Illas Baleares). Xunto a iso, algúns dos membros desenvolven a súa principal actividade no eido das profesións xurídicas, como xuíces, fiscais, avogados e asesores gobernativos, tanto en España como no estranxeiro (Unión Europea, Arxentina). A ampla maioría de membros do ECRIM son doutores, sexa en Dereito ou en Psicoloxía.

Quen somos

Liñas de Traballo

As liñas de traballo que desenvolve o ECRIM son moi variadas, sempre dentro do campo das ciencias penais e criminolóxicas. O grupo ten unha longa tradición de estudo do Dereito penal económico e da empresa. Non obstante, tamén desenvolve un intenso traballo nos eidos das relacións entre os procesos da globalización e o sistema penal, do Dereito penal internacional, da análise do Dereito e o sistema penais desde unha perspectiva de xénero, da multa e as alternativas á prisión e das reformas legais máis recentes en materia penal e financeira. Xunto a iso, diversos membros do grupo téñense ocupado do estudo das políticas penais e, máis en concreto, da relación entre migracións e sistema penal.

No eido máis propiamente xurídico-procesual, o traballo do ECRIM presta especial atención á evolución actual da xustiza penal e á cooperación xudicial civil e penal. Pola súa banda, o equipo de Psicoloxía xurídica desenvolve a súa investigación fundamentalmente no eido da psicoloxía forense e pericial, da psicoloxía carceraria, da protección do menor, e da relación entre violencia e medios de comunicación.
Todas estas cuestións abórdanse no traballo do grupo desde unha perspectiva cun importante compoñente político-criminal e criminolóxico, o que permite prestar atención á influencia que teñen nas materias penais as transformacións sociais, económicas, culturais ou políticas propias deste inicio de século XXI. Unha característica común adicional é a vocación de internacionalización do traballo do ECRIM, que se plasma na frecuente presenza en congresos europeos ou americanos e nas publicacións e participacións en proxectos no eido internacional.

Polo demais, á marxe do traballo máis propiamente teórico, o grupo ten realizado tarefas de índole práctica para diversas institucións públicas e privadas, e diversos membros do grupo colaboran de xeito cotián con medios de comunicación e entidades do terceiro sector, principalmente no eido galego.

En resumo, o ECRIM é un grupo dinámico e altamente cualificado, atento á comprensión do papel da penalidade nun mundo en permanente transformación.

Quen somos

Ana Ballesteros Pena
Ana Ballesteros Pena
José Ángel Brandariz
José Ángel Brandariz
Miguel Caamaño Anido
Miguel Caamaño Anido
David Castro Liñares
David Castro Liñares
Miguel Clemente Diaz
Miguel Clemente Diaz
Borxa Colmenero Ferreiro
Borxa Colmenero Ferreiro
Beatriz Cruz
Beatriz Cruz
Pablo Espinosa Breen
Pablo Espinosa Breen
Patricia Faraldo Cabana
Patricia Faraldo Cabana
Cristina Fernández-Bessa
Cristina Fernández-Bessa
Sheila Fernandez Miguez
Sheila Fernandez Miguez
Xulio Ferreiro Baamonde
Xulio Ferreiro Baamonde
María-Ángeles Fuentes-Loureiro
María-Ángeles Fuentes-Loureiro
Julio García Camiñas
Julio García Camiñas
Carlos Martinez-Buján Pérez
Carlos Martinez-Buján Pérez
Roberto Andrés Navarro Dolmestch
Roberto Andrés Navarro Dolmestch
Ana María Neira Pena
Ana María Neira Pena
Luz María Puente Aba
Luz María Puente Aba
Eduardo Ramon Ribas
Eduardo Ramon Ribas
José A. Ramos Vázquez
José A. Ramos Vázquez
Adela Reig Botella
Adela Reig Botella
Silvia Rodríguez López
Silvia Rodríguez López
 Luis Rodríguez Moro
Luis Rodríguez Moro
 David Soto Díaz
David Soto Díaz
 Eva María Souto García
Eva María Souto García

O grupo de investigación ECRIM (Criminoloxía, Psicoloxía xurídica e Xustiza penal no século XXI) ten a súa sede na Universidade da Coruña (UDC, A Coruña, España, UE), en concreto nas Facultades de Dereito e Ciencias da Educación.

Se ben inicialmente estaba formado polos membros do equipo de Dereito penal da UDC, a partir de 2013 experimentou unha importante ampliación, formando un novo grupo con persoal das áreas de Dereito procesual, romano e financeiro e tributario, e Psicoloxía xurídica da mesma universidade. No momento presente a coordinadora do grupo é Patricia Faraldo Cabana.