Iago Carro

O venres 8 de abril, Iago Carro, investigador en Arquitectura do colectivo Ergosfera (www.ergosfera.org), da Coruña, presentou a ponéncia “Guantánamo e Outros territorios de Excepción“, no marco da asignatura de libre elección “Cine e Dereito” organizada polo grupo de investigación ECRIM. A ponéncia serviu como comentário, referente á relación entre o espazo e a excepción, ao filme “Camiño a Guantánamo” (M. Winterbottom, 2006).

Presentación Guantánamo e Outros territorios de excepción