Norberto Rodrigues

Norberto Rodrigues

[GAL] O luns 14 de xaneiro a Facultade de Dereito acolleu a defensa da tese de doutoramento de Norberto António Colaço da Fonseca Rodrigues, titulada “Tráfico de pessoas em Portugal: a exploraçao sexual contemporánea das mulheres” e dirixida pola compañeira do ECRIM, a profesora Luz María Puente Aba. A tese foi defendida coa máxima calificación ante un tribunal composto por Patricia Faraldo Cabana (Universidade da Coruña), Gumersindo Guinarte Cabada (Universidade de Santiago de Compostela) e Inma Valeije Álvarez (Universidade de Vigo).

 De esq. a dta.: Gumersindo Guinarte, Patricia Faraldo, Inma Valeije


De esq. a dta.: Gumersindo Guinarte, Patricia Faraldo, Inma Valeije