Identificación e titularidade

 • Titular: José Angel Brandariz
 • NIF:  32771204E
 • Enderezo: Área de Dereito penal
  Facultade de Dereito
  Universidade da Coruña
  Campus de Elviña, s/n
  15071 A Coruña (España)
 • Correo electrónico: info@ecrim.es
 • Sitio Web www.ecrim.es

Finalidade

A finalidade do sitio www.ecrim.es é a publicación e difusión dos contidos xerados dentro do traballo do Grupo de Investigación en Criminoloxía, Psicoloxía xurídica e Xustiza penal no século XXI (ECRIM).

Condicións de uso

O acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co Titular.

A través deste sitio web, o Titular facilítalle o acceso e a utilización de diversos contidos que o titular ou os seus colaboradores han publicación por medio da internet.

Para ese efecto, vostede está obrigado e comprometido a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados polo Titular, doutros usuarios ou de calquera usuario da internet.

Datos persoais

Esta web non recolle datos persoais.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. O Titular declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos do Sitio web teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

O Titular resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido do Sitio web, os vínculos ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de aviso previo/previo aviso.

O Titular non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Esta web non utiliza cookies para recoller datos de navegación.

Ligazóns de interese a outros sitios Web

O Titular pode proporcionarlle acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade de informar sobre a existencia doutras fontes de información na internet nas que poderá ampliar os datos ofrecidos no sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxestión ou recomendación para que vostede visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que Titular non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteña ao seguir as ligazóns.

Así mesmo, o Titular non responde dos links ou ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Titular e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accede a un sitio web externo desde unha ligazón que atope no Sitio web vostede deberá ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito de Titular.

Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través deste sitio web poden incluír incorreccións ou erros tipográficos. De forma periódica o Titular incorpora melloras e/ou cambios á información contida e/ou os Servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrompidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos, ou que o servizo ou o servidor que o pon a disposición estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que o Titular realiza todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

Titular declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos na internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio como consecuencia de @dicha caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no sitio web, o Titular recoméndalle comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.