ÁREA DE
DEREITO PROCESUAL

Agustín Pérez-Cruz Martín
Agustín Pérez-Cruz Martín
Catedrático de
Dereito procesual
CV castelan / CV inglés
agustin@udc.es
Xulio Xosé Ferreiro
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
Profesor contratado doutor
de Dereito procesual
CV inglés
xulio.ferreiro@udc.es
Ana María Neira Pena
Ana María Neira Pena
Profesora axudante
de Dereito procesual
CV castelan / CV inglés
ana.neira@udc.es
José Luis Seoane Spiegelberg
José Luis Seoane Spiegelberg
Profesor de Dereito procesual
CV castelan / CV inglés
seospi@udc.es
Antonio Roma Valdés
Antonio Roma Valdés
Profesor de Dereito procesual
CV castelan / CV inglés
antonioromavaldes@gmail.com
David José Soto Díaz
David José Soto Díaz
Profesor asociado
de Dereito procesual
CV galego / CV inglés
Perfil en academia.edu
davidjosesotodiaz@gmail.com
Juan M. Salorio Díaz
Juan M. Salorio Díaz
Doutorando en
Dereito procesual
CV castelan / CV inglés
juansalorio77@yahoo.es