Posts Tagged réxime pechado

Tese de Sara Carou García

Wednesday, January 20th, 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De esq. a dta.: Sara Carou, Patricia Faraldo, Norberto De la Mata, Carmen Juanatey

[GAL] O luns 11 de xeneiro a Facultade de Dereito da Coruña acolleu a leitura e defensa da tese doutoral de Sara Carou García, titulada “El régimen penitenciario cerrado. Análisis de la regulación del régimen penitenciario cerrado en el ordenamiento jurídico español a la luz de los principios básicos que deben informar el Derecho Penitenciario recogidos en la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria“, supervisada polo Dr. José Ángel Brandariz García, membro do ECRIM.

A tese foi avaliada por unha comisión composta polos profesores Dr. Norberto De la Mata Barranco, catedrático de Dereito penal da Universidade do País Vasco, Drª. Patricia Faraldo Cabana, catedrática de Dereito penal da Universidade da Coruña e Drª. Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Dereito penal da Universidade de Alacante. A comisión, tras o acto de defensa, outorgou á tese a máxima cualificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De esq. a dta.: Sara Carou, Patricia Faraldo, Norberto De la Mata, Carmen Juanatey