Posts Tagged crime organizado

Investigadora visitante: Ana Guerreiro

Sunday, January 26th, 2020

IMG_20200124_141120Ana Guerreiro

[GAL] O ECRIM acolle, entre os días 21 e 31 de xaneiro, a estadía de Ana Guerreiro, profesora de criminoloxía do ISMAI (Maia, Portugal) e investigadora pre-doutoral en criminoloxía da Facultade de Dereito da Universidade do Porto (Portugal). Durante a súa estadía, Ana Guerreiro está a traballar na investigación da súa tese doutoral sobre a análise do crime organizado en Portugal desde unha perspectiva de xénero.