Posts Tagged branqueo

O delito de branqueo de bens en Brasil e en España: Palestra do Dr. Flávio Siqueira

Tuesday, May 10th, 2011

Flávio Siqueira

De esq. a dta.: Patricia Faraldo, Flávio Siqueira

O luns 9 de maio o Dr. Flávio Sgrilli Siqueira, profesor de Dereito penal das Faculdades Integradas Libertas (Brasil), fixo unha ponencia na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, organizada polo grupo de investigación ECRIM, sobre “O delito de branqueo de bens en Brasil e en España”. O Dr. Siqueira analisou os problemas, normativos e prácticos, cos que se atopa a persecución dos comportamentos de branqueo de bens no Brasil, e suxeriu algunhas solucións que a regulación española na materia pode aportar.