IMG_2127

André Callegari

[GAL] O dia 6 de febreiro a Facultade de Dereito da Coruña acolleu unha conferencia de André Callegari, profesor de Dereito penal da Unisinos de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil), sobre Problemas de los delitos de blanqueo: Análisis comparativo de la situación brasileña y española, organizada polo ECRIM. A ponencia encadrouse no desenvolvemento do módulo “Ilícitos empresariais” do Mestrado Oficial en Asesoramento Xurídico-Empresarial (MAXE) da Universidade da Coruña, e nela o profesor brasileiro atravesou críticamente as cuestións mais salientables que plantexan a regulación e a persecución dos delitos de branqueo, desde a reflexión comparativa entre a realidadade española e a brasileira.

IMG_2129

Comments are closed.