February, 2017

Jornada sobre delitos de insolvencia punible

Wednesday, February 22nd, 2017

Jornada insolvencias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CAS] El ECRIM ha organizado, en colaboración con el Iltre. Colegio de Abogados de A Coruña, la jornada titulada “Los delitos de frustración de la ejecución e insolvencia punible a revisión“. La jornada, celebrada en la sede del Colegio, contó con la participación de diversos ponentes, tanto del mundo de la abogacía como del campo académico.

Tras la presentación a cargo de la Dra. Eva María Souto García, miembro del ECRIM, y de María Digna Braña Iglesia, abogada y directora de la Escuela de Práctica Jurídica, correspondió a la Dra. Patricia Faraldo Cabana la primera ponencia, titulada “Los delitos de frustración de la ejecución: análisis de su regulación y problemáticas destacadas“. Posteriormente intervino el Dr. Iván Navas, profesor de Derecho penal de la Universidad de San Sebastián (Santiago, Chile) e investigador visitante en la UDC, que presentó la ponencia “Los delitos de insolvencia punible: la imputación objetiva y el delito concursal“. Finalmente, la sesión se cerró con la intervención de Pedro Moreno Vázquez, abogado especializado en Derecho mercantil y Derecho penal económico del Iltre. Colegio de A Coruña, quien realizó un “Análisis de la posible relevancia penal y concursal de las conductas del deudor a través de la resolución de casos prácticos“.

3_2De izq. a dcha.: Patricia Faraldo, Pedro Moreno, Iván Navas

6_2De izq. a dcha.: Pedro Moreno, María Digna Braña, Eva Souto, Patricia Faraldo, Iván Navas

Estancia de investigación del Prof. Dr. Iván Navas Mondaca

Wednesday, February 22nd, 2017

2_2Iván Navas

[CAST] El ECRIM ha acogido durante el mes de febrero de 2017 la estancia de investigación, de una semana de duración, de Iván Navas Mondaca, profesor de Derecho penal de la Universidad de San Sebastián (Santiago, Chile). El Dr. Navas, adenás de la realización de una conferencia, trabajó durante su estancia en la protección penal de los consumidores, con vistas a la próxima formulación de un proyecto de investigación.

ESC Working Group on Gender and Justice. A Coruña Workshop. Information

Thursday, February 16th, 2017

[ENG] Dear members of the ESC Working Group on Gender and Justice

‘Women, Crime and Justice in a Changing Europe’ 24th and 25th April 2017

 Whilst we realise that this is fairly short notice, we are very pleased to announce that there will be a meeting and mini-conference for the ESC Working Group on Gender and Justice to be held on 24th and 25th April 2017  at the Universidad A Coruña in Galicia, Spain.

The theme of the mini-conference  is ‘Gender, Crime and Justice in a Changing Europe’ and we invite titles and abstracts for short papers which address this  core theme.

 Whilst the  European Union has long championed gender equality, and has been at the forefront of initiatives in relation to  violence against women, there has nonetheless been a noticeable gap in relation to debates and policies concerning women,  crime and justice.  Within a context of  economic crisis and fragility, Europe faces major challenges and is undergoing monumental change.  Many countries in Europe are seeing massive cuts in pubic services, reductions in health and social care, rising food and transport costs and increased rates of unemployment. Patterns of forced migration and flows of people through and across Europe pose great challenges. Some countries face huge  debts and are imposing wide ranging cuts on  public spending and health and welfare services. Poverty and social exclusion are  increasing. Support services are diminishing. These  conditions, taken together, pose  immense  challenges to  political systems. But they also  create the social and economic conditions which give rise to crime and the disproportionate criminalisation of certain groups.  At the same time,  many countries are witnessing rising rates of female imprisonment and reduced access to alternative forms of punishment.  What are the implications of a changing Europe for achieving justice for women ?   We therefore welcome papers on any aspect of women,  crime  and justice in a changing Europe.

 As well as allowing for an opportunity to meet outside the confines of the ESC annual conference, this  mini-conference will  provide a forum for encouraging encourage debate and analysis on the important topic of women  and justice in Europe, but will also  allow us an opportunity to hear about each others’ work, plan  future Working Group activities and general networking. The event will take place at the Universidad A Coruña, and will be hosted by Professor Patricia Faraldo Cabana and her colleagues in the Law School. The  conference accommodation will be in the delightful  city of A Coruña in the northwest of Spain. 

 Thanks to the generosity of the universities of A Coruña  and of Cambridge, there are no costs to attend the event and there are  funds available to cover accommodation costs in A Coruña for two nights for up to 30 people.  However, there are no funds to cover the  travel costs of delegates, although a limited number of travel bursaries will be available to assist PhD  researchers  to attend.

 If you would plan  to attend this event please can you register interest  to michele.burman@glasgow.ac.uk by 1st March 2017  clearly marking your email  ‘ESC WG Gender and Justice A Coruña’  so we can make the accommodation bookings and plan for a set number of attendees.. If you plan to  present a paper then please  can you send in the title and abstract  to the same address no later than  12th  March 2017. Details of the programme will be circulated to attendees no later than March 31st 2017.

 If you are a PhD student or a postdoctoral student and  have no other recourse to funds to allow you to attend, and  wish to apply for a travel bursary then please submit a short application,  providing the details below, along with a short reference letter from a supervisor. Preference will normally be given to those wishing to travel outside their country of residence: 

 Name:

University:

Current role (PhD/PostDoc):

Anticipated costs of travel:  

Principal reason for wishing to attend: 

Title of  paper you plan to present:

Entrevista ao Prof. José Ángel Brandariz

Thursday, February 9th, 2017

xuizos-coma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ángel Brandariz. La Opinión de A Coruña/casteleiro/roller agencia

[GAL] José Ángel Brandariz, membro do ECRIM, foi obxecto de varias entrevistas en medios de comunicación, con ocasión do seu recente nomeamento por un periodo de tres anos como membro do Executive Board da European Society of Criminology.

Esta é a entrevista realizada e publicada polo diario La Opinión de A Coruña o 8 de febreiro de 2017.

“Xuízos coma o dos tuits de Carrero Blanco teñen un efecto devastador, de censura”

“Pensar que a realidade pode mudar a través do Código Penal é un exercicio de ignorancia” – “Nos últimos cinco anos o 20% da poboación penitenciaria saíu da cadea”

miguel rodríguez a coruña 08.02.2017

O profesor de Dereito Penal da Universidade da Coruña, José Ángel Brandariz, vén de ser elixido membro do consello directivo da Sociedade Europea de Criminoloxía por un periodo de tres anos. Será o único representante do Estado español na directiva deste organismo comunitario que se encarga de desenvolver un traballo “prosaico”: poñer en contacto aos investigadores europeos centrados en analizar as características da criminalidade e o tipo de respostas se lle dan. Nesta entrevista, analiza a situación desta disciplina en España e opina sobre a fronteira que separa o combate á delincuencia e a liberdade de expresión

Din que os estudos de criminoloxía en España están moito máis retrasados do que noutros países europeos. En que se materializa ese retraso?

-Temos un déficit moi chamativo do aproveitamento de saberes expertos por parte dos operadores públicos. En Inglaterra, que é un país moi avanzado neste sentido, hai xa 50 anos que todo o referido a seguridade, orde pública, criminalidade e delincuencia se decide desde o ámbito gubernativo apoiándose en asesores que, dunha ou outra forma, repensan as políticas que se poñen en marcha, ven como funcionan, etc. Iso é unha realidade que no contexto español non existiu nunca, salvando o caso de Euskadi e Cataluña.

-A que se debe esta carencia?

-Eu creo que a dúas ou tres cuestións evidentes. Primeiro, a un certo déficit xeral das ciencias sociais no ámbito académico español en relación a outros países da nosa contorna. En segundo lugar, á convicción bastante bizarra de que este tipo de problemas se solucionan só desde a perspectiva do dereito. E a terceira razón, no caso español, a un déficit de innovación e investimento político en pensar como se solucionan estes problemas.

Cada certo tempo ábrese o debate sobre a suposta “suavidade” do Código Penal español despois dalgúns episodios de violencia. Endurecelo é unha solución?

-O Código Penal español é o máis duro de Europa occidental, xunto con Portugal. Máis alá diso, na Unión Europea só nos supera Rumanía. Pensar que a realidade se cambia a través do Código Penal é un exercicio de ignorancia ou de fetichismo normativo. Non hai ningunha persoa que cometa delitos que lle preste a máis mínima atención ao Código Penal. As políticas desta área teñen que facer máis cousas que reducir a criminalidade e pensar en como atallar comportamentos antisociais que non están criminalizados. Aí está a trascendencia que teñen cada vez máis as ordenanzas cívicas nas nosas cidades á hora de mellorar a convivencia, a cohesión social, a conflictividade, reducir o medo ao outro, etc. Todos estes son elementos que están relacionados cos comportamentos antisociais e coa criminalidade pero que teñen autonomía propia e hai que intervir neles con políticas propias. No caso español hai moi pouco feito neste terreo e hai moito por innovar.

En 2015 o Goberno reinstaurou a cadea perpetua en España. Estase espallando unha especie de populismo punitivo?

-Non creo que esteamos na etapa de maior populismo punitivo. Iso viviuse antes da crise, hai uns quince anos. Si que é certo que se restableceu a cadea perpetua despois de 87 anos de non existir pero tamén é certo que nos últimos cinco anos o 20% da poboación penitenciaria saíu do cárcere. Non é unha cuestión menor. Normalmente, un determinado problema non se cambia só a través da lei. A lei é un compoñente pero non é un compeñente relevante. Por exemplo, o último gran problema criminal que tivo España foi a etapa de criminalidade vinculada á heroína. O Código Penal tivo un papel pouco significativo naquilo. Foron unha serie de condicións sociais, económicas e mesmo culturais as que deixaron atrás esa etapa. Algunhas moi fastidiadas, como puido ser a difusión da SIDA, e outras máis neutras, como o cambio das prácticas sociais en relación ao consumo de drogas.

Están de actualidade as condenas por tuits, coma a que se propón polos comentarios sobre Carrero Blanco ou do líder de Def Con Dos. A súa razón de ser é que “lexitiman o terrorismo”. Que lle parecen estas decisións?

-Isto evidencia que é fácil deslizarse por unha pendente pero desandar o camiño é complicado. En determinado momento créase unha norma para criminalizar un comportamento pensando que só se aplicará en casos excepcionais pero iso acaba convertíndose en regra. É moi fácil aprobar unha norma que criminaliza comportamentos e despois é moi difícil que haxa un goberno con valor político para poder dicir “non, señores, isto non vai por aquí”. Desde unha perspectiva xa máis neoliberal, paréceme pouco eficiente no gasto dos recursos humanos.

-En que sentido?

-Ningún sistema penal se pode dedicar a perseguir toda a criminalidade, polo que hai que priorizar. Hai países que desatenden a violencia de xénero mentres que nós consideramos que é algo moi grave e que hai que atendela. Hai que preguntarse cales son os crimes graves que se dan na nosa sociedade e preguntarnos se queremos gastar en cousas coma os tuits recursos de xuízos, investigacións, policías, etc. Máis alá dunha cuestión de dereitos e de liberdade de expresión, que son claves nesta cuestión, paréceme que hai unha lóxica de eficiencia. Que tipo de sociedade somos cando dedicamos recursos que son escasos e que costan moito en perseguir cousas como esta?

-Que efecto teñen este tipo de condenas sobre o exercicio da liberdade de expresión?

-Ten un efecto bastante devastador. Éo para a persoa que é condenada, que non entende moi ben en que tipo de país está vivindo, e o é na medida en que todos somos conscientes de que está acontecendo isto para o conxunto da colectividade. A medida busca intentar que o uso das redes sexa o menos denigrante posible, pero o efecto que teñen este tipo de comportamentos non é ese. É un efecto de censura que vai máis alá do comportamento que pode ser criminalizado e que retrae a moitas persoas a producir unha dinámica de debate colectivo en tempo real, que é do que se trata nas redes sociais. Os efectos que pode ter, sen ninguna dúbida, son moito máis gravosos do que beneficiosos para a sociedade.