May, 2011

O delito de branqueo de bens en Brasil e en España: Palestra do Dr. Flávio Siqueira

Tuesday, May 10th, 2011

Flávio Siqueira

De esq. a dta.: Patricia Faraldo, Flávio Siqueira

O luns 9 de maio o Dr. Flávio Sgrilli Siqueira, profesor de Dereito penal das Faculdades Integradas Libertas (Brasil), fixo unha ponencia na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, organizada polo grupo de investigación ECRIM, sobre “O delito de branqueo de bens en Brasil e en España”. O Dr. Siqueira analisou os problemas, normativos e prácticos, cos que se atopa a persecución dos comportamentos de branqueo de bens no Brasil, e suxeriu algunhas solucións que a regulación española na materia pode aportar.

Las Maras y su tratamiento punitivo: Ponencia de la Profª. Elisabeth Fuentes

Sunday, May 1st, 2011

Elisabeth Fuentes

De iqda. a dcha.: Luz María Puente, Agustina Iglesias, Elisabeth Fuentes

El viernes 29 de abril, Elisabeth Fuentes, profesora de la Universidad Centroamericana “José Siméon Cañas” (UCA) de San Salvador (El Salvador), presentó en la Facultad de Derecho de A Coruña una ponencia, organizada por el grupo de investigación ECRIM, sobre “Maras en El Salvador y soluciones punitivas“. En la ponencia, la Profª. Fuentes analizó el fenómeno de consolidación en El Salvador de las pandillas juveniles conocidas como Maras y el tratamiento punitivo que les ha dado el Estado salvadoreño, con especial atención a las soluciones excepcionales que han tendido a integrarlas en los tipos delictivos de asociación ilítica.