Tese doutoral/Ph.D. dissertation

Defensa da tese doutoral de Borxa Colmenero Ferreiro

Tuesday, September 20th, 2016

tese-borxaDe esq. a dta.: Borxa Colmenero, Daniel Achutti, Luz María Puente, Ignacio Mendiola

[GAL] O 14 de setembro, a Facultade de Dereito da Universidade da Coruña acolleu a defensa da tese doutoral de Borxa Colmenero Ferreiro, titulada “As faces da penalidade no governo neoliberal: Epistemologias, mudanças e continuidades da política criminal contemporânea“, e supervisada por José Ángel Brandariz García. A tese de Borxa Colmenero foi avaliada por un tribunal composto por Luz María Puente Aba (Universidade da Coruña), Daniel Achutti (UniLasalle, Brasil) e Ignacio Mendiola (Universidade do País Basco), e recibiu a máxima cualificación de sobresaliente cum laude por unanimidade.

Tese de Sara Carou García

Wednesday, January 20th, 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De esq. a dta.: Sara Carou, Patricia Faraldo, Norberto De la Mata, Carmen Juanatey

[GAL] O luns 11 de xeneiro a Facultade de Dereito da Coruña acolleu a leitura e defensa da tese doutoral de Sara Carou García, titulada “El régimen penitenciario cerrado. Análisis de la regulación del régimen penitenciario cerrado en el ordenamiento jurídico español a la luz de los principios básicos que deben informar el Derecho Penitenciario recogidos en la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria“, supervisada polo Dr. José Ángel Brandariz García, membro do ECRIM.

A tese foi avaliada por unha comisión composta polos profesores Dr. Norberto De la Mata Barranco, catedrático de Dereito penal da Universidade do País Vasco, Drª. Patricia Faraldo Cabana, catedrática de Dereito penal da Universidade da Coruña e Drª. Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Dereito penal da Universidade de Alacante. A comisión, tras o acto de defensa, outorgou á tese a máxima cualificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidade.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De esq. a dta.: Sara Carou, Patricia Faraldo, Norberto De la Mata, Carmen Juanatey

Participación de la Profª Patricia Faraldo en tribunal de tesis de la Università di Milano

Monday, March 25th, 2013

Tese Leo 005

De izda. a dcha.: Patricia Faraldo, Rosario De Vicente, Leonardo Schmitt, Gabriele Fornasari, Francesco Viganó y Daniel Varona

El día 4 de marzo la Drª. Patricia Faraldo formó parte en la Facoltá di Giurisprudenza de la Università degli Studi di Milano (Italia) del tribunal juzgador de la tesis doctoral presentada por Leonardo Schmitt de Bem, Profesor de Derecho penal de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil). La tesis presentada por Leonardo Schmitt, titulada “La responsabilità penale nello sport“, ha sido dirigida por Francesco Viganó (Università di Milano) y Rosario De Vicente Martínez (Universidad de Castilla La Mancha). El tribunal, integrado, junto a los dos directores y a la Drª. Patricia Faraldo, por Gabriele Fornasari (Università di Trento) y por Daniel Varona (Universitat de Girona) otorgóa a la tesis la máxima calificación de aprobado cum laude.

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Defensa da tese de José Manuel Tenreiro

Monday, February 18th, 2013

DSC00825

José Manuel Tenreiro

O venres 15 de febreiro tivo lugar na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña a leitura e defensa da tese doutoral de José Manuel Tenreiro Martínez, dirixida polo investigador do ECRIM, José Ángel Brandariz García.

A tese de José Manuel Tenreiro, coa que obtivo o grao de Doutor en Dereito pola UDC, versou sobre “La sanción penal de trabajos en beneficio de la comunidad“. A tese foi defendida ante un tribunal presidido polo Prof. Carlos Martínez-Buján Pérez (ECRIM, Universidade da Coruña), e integrado polos Profs. Patricia Faraldo Cabana (ECRIM, Universidade da Coruña), Pedro Nunes Caeiro (Universidade de Coimbra, Portugal), Elena Núñez Castaño (Universidade de Sevilla) e Eduardo Ramón Ribas (Universidade das Illas Baleares). Tras o acto de leitura, o tribunal cualificou a tese como apto cum laude por unanimidade.

DSC00828

De esqda. a dta.: Elena Núñez, Patricia Faraldo, Carlos Martínez-Buján, Pedro Caeiro, Eduardo Ramón